Mariusz Kopcewicz
FIZJOTERAPEUTA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyłem w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Szczecinie gdzie pracowałem od maja 2006r. do września 2009r. Nabyłem tam praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą z wadami postawy, mózgowym porażeniem dziecięcym, chorobami nerwowo – mięśniowymi. W ww placówce zajmowałem się również rehabilitacją pacjentów w ramach prewencji rentowej ZUS – pacjenci bólowi, pooperacyjni, ortopedyczni, neurologiczni oraz kardiologiczni.

Od września 2009r. do czerwca 2012r. pracowałem w NZOZ Fizjoterapii i Rehabilitacji s.c. w Goleniowie, gdzie  rozwijałem swoją praktykę z pacjentami bólowymi, ortopedycznymi i neurologicznymi.

Począwszy od lipca 2012r. do dziś pracuję w prywatnym gabinecie Fizjo3d w Szczecinie, który cechuje się nie tylko pomocą fizjoterapeutyczną, ale również pomocą w zakresie psychologii i dietetyki. Pacjenci Fizjo3d to głównie sportowcy, pacjenci bólowi, ortopedyczni, neurologiczni oraz dzieci z wadami postawy.

W tym samym czasie podjąłem pracę jako fizjoterapeuta w Szpitalnym Centrum Medycznym znajdującym się przy kompleksie rekreacyjno – sportowym „Fala” w Goleniowie.

Ponadto od 2004r. współpracuję z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), gdzie mam kontakt z osobami po urazie i z chorobami rdzenia kręgowego. Poprzez uczestnictwo w obozach i zajęciach regionalnych w fundacji biorę udział w aktywizacji osób niepełnosprawnych na różnych płaszczyznach życiowych: zdrowotnej, społecznej i zawodowej.

Od  2009r. prowadzę własną działalność i świadczę usługi z zakresu fizjoterapii, co pozwala mi na rozwijanie mojej ścieżki zawodowej.

WYKSZTAŁCENIE

2003 – 2006r.  Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie – technik fizjoterapii

2006 – 2009r. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o   Zdrowiu – licencjat fizjoterapii

2009 – 2011r. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu – magister fizjoterapii

KURSY I SZKOLENIA

 • Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a – Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo – Mięśniowa Facilitacja) – Dyplomowany Terapeuta PNF
 • PNF podstawowy
 • PNF rozwijający
 • PNF w wodzie, w bólach krzyża, w skoliozach
 • Stabilizacja
 • Manipulacje Powięziowe (FM)
 • Uwalnianie Mięśniowo – Powięziowe w obrębie klatki piersiowej
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych
 • Kinesiology Taping
 • Diagnostyka obrazowa w traumatologii i ortopedii dla fizjoterapeutów i masażystów
 • Terapia Czaszkowo – Krzyżowa
 • Feldenkrais
 • Pierwsza pomoc BLS/AED
 • Prewencja odleżyn
 • ICF
 • Edukator Promocji Zdrowia
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR