Gabinet fizjoterapeutyczny MK Rehabilitacja Funkcjonalna rozpoczął swą działalność w październiku 2014 roku. Jesteśmy młodym, lecz doświadczonym zespołem fizjoterapeutów, który stawia najakość wykonywanych przez siebie usług. Standardy przyjmowania pacjentów są dostosowane do norm przyjętych na całym świecie. Owe standardy obejmują zarówno sposób przyjęcia pacjenta w gabinecie jak i metody jego leczenia.

Wizyta pacjenta jest indywidualnym spotkaniem z fizjoterapeutą i trwa ok. 1 godziny. Podczas pierwszej wizyty zakładana jest karta pacjenta, zbierany jest dokładny wywiad, wykonywane jest badanie wg międzynarodowych standardów określonych przez organizacje, których jesteśmy terapeutami, m.in. OMI Cyriax, IFOMPT, IPNFA. Badanie obejmuje zarówno obszar ciała, który jest objęty problemem/chorobą jak i analizowane jest całe ciało w celu znalezienia słabego ogniwa i przyczyny powstania bólu. Po pierwszej części dopasowujemy terapię indywidualnie do pacjenta.

Takie postępowanie jest zgodne z Naszą filozofią pracy i pozwala na efektywne oraz szybkie przywrócenie zdrowia pacjentowi. Uważamy, że praca nad przyczyną powodującą zaburzenia mechaniczne ciała i w konsekwencji ból jest najlepszą formą terapii.

Chcąc wyjść naprzeciw wyzwaniom jakie stawiają Nam pacjenci nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe. Każdy z Naszych pracowników posiada tytuł magistra fizjoterapii. Jednak w celu zwiększenia efektywności Naszej pracy bierzemy udział w licznych szkoleniach podyplomowych. Szkolenia te nie są wybrane przypadkowo. Są to kursy organizowane przez liczące się w naszym kraju firmy szkoleniowe, których wykładowcami są najlepsi instruktorzy z całego świata.

Oczywiście nie jesteśmy wszechwiedzący, dlatego współpracujemy z lekarzami z różnych specjalizacji medycznych: ortopedii i traumatologii, neurologii, rehabilitacji ruchowej, medycyny sportowej, chirurgii, radiologii i stomatologii.

Naszym mottem jest holistyczne podejście do problemów zdrowotnych człowieka, dlatego każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i wszechstronnie. Doprowadzenie pacjenta do pełnej sprawności to nasz cel, który staje się Naszym sukcesem.

nasz zespół

Zamów wizytę!