Za pomocą specjalnego przyrządu SpiroTiger® można ćwiczyć oddech w określonych cyklach i przy kontrolowanym wysiłku dla organizmu. Osoba biorąca udział w treningu początkowo wykonuje proste cykle oddechowe, aby stopniowo po kilku sesjach przejść do bardziej urozmaiconych ćwiczeń.

Terapię metodą Spirotiger® można stosować u pacjentów z niewydolnością serca, chorych na: miastenie, astmę, POChP, ZZSK, bóle kręgosłupa, urazy rdzenia kręgowego, pacjentów z problemem bezdechu nocnego oraz chrapaniem.